Sony – #StayConnected mit dem Sony Vlogging-Kit Alpha 6400